Naziv tvrtke:
Autorad info d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Miramarski podvožnjak 15
HR-10000 Zagreb
Pravna forma:
d.o.o.
Telefon:
385 1 6001 800
Fax:
385 1 6170 587
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj subjekta:
2624702
PDV-ID:
10737632765
Banka:
Volksbank d.d.
Broj banke:
Broj računa:
2503007-1100060169
IBAN:
HR 36 2503007-1100060169