AUTORAD INFO d.o.o. Zaštita podataka

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Jako nas raduje Vaše zanimanje za naše poduzeće. Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naših internetskih stranica Autorad info d.o.o. posebno nam je važna. U nastavku Vas stoga želimo detaljno informirati o obradi i zaštiti Vaših osobnih podataka.

Za zaštitu podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorno je društvo Autorad info d.o.o. se kod korištenja i obrade osobnih podataka striktno drži važećih europskih i nacionalnih propisa o zaštiti podataka. Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom opsegu, uz ograničenja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima društvo Autorad info d.o.o..

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se samo na  Autorad info d.o.o. i povezane podstranice, no ne i na internetske stranice kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe. Molimo provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na internetskim stranicama kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe jer su te internetske stranice izvan naše kontrole i Autorad info d.o.o. ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka.

[1.] Sigurnost podataka

[1.1.] Društvo Autorad info d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima.

[1.2.] Molimo imajte na umu da je za adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih s naše strane, nužno da i Vi sami brinete o sigurnoj pohrani predanih Vam ili priopćenih korisničkih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.

[2.] Korištenje internetskih stranica od strane maloljetnika

[2.1.] Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16. godinu života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez odgovarajuće privole roditelja/skrbnika. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo te podatke takvih osoba izbrisati.

[3.] Prikupljanje i obrada osobnih podataka

[3.1.] Podaci koje ste Vi stavili na raspolaganje
Osobne podatke obrađujemo isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Kad komunicirate s nama ili unosite svoje podatke u neki od obrazaca na našoj internetskoj stranici, primate na znanje da će se podaci, koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže navedene i opisane svrhe (vidi točku [5.] i [6.]).

[3.2.] Podaci koje smo mi prikupili
Kada posjetite našu internetsku stranicu, kolačići (cookies) automatski prikupljaju osobne podatke. Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našoj internetskoj stranici pronaći ćete pod točkom [6.] te u našoj Smjernici za kolačiće dostupnoj na Smjernica za kolačiće.

[4.] Partneri

Društvo Autorad info d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samo, već za to koristi pomoć profesionalnih partnera:

 • Porsche Informatik GmbH sa sjedištem u 5020 Salzburg, Austrija
 • Porsche Croatia sa sjedištem u 10010 Zagrebu
 • Vivid Planet Software GmbH sa sjedištem u 5302 Henndorf am Wallersee, Austrija
 • SIX Payment Services (Europe) S.A., 10. rue Gabriel Lippmann, L-5363 Munsbach, Luxembourg
 • Porsche Konstruktionen (KG) sa sjedištem u 5020 Salzburg, Austrija
 • Društva Porsche Financijske grupe Hrvatska, sa sjedištem u 10090 Zagrebu

a koja djeluju po nalogu i uputi društva Autorad info d.o.o..

Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju trećim osobama.

Osim toga, ni društvo Autorad info d.o.o. Vaše podatke neće prosljeđivati trećim osobama - kao što su izdavači imenika i agencije za izravni marketing.

[5.] Obrade podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole

Detaljnije informacije o obradama podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole nabrojene su kako slijedi.

Opći obrazac za kontakt
Obrazac za kontakt (informativni materijal o modelima, kupnja vozila, financiranje vozila, upit o terminu servisa, upit o rabljenim vozilima, dodatna oprema, pohvala i kritika, ostalo): prilikom slanja kontaktnog obrasca obrađuju se Vaši osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci, odabrana(e) usluga(e), informacije o nadležnoj tvrtki te tekst Vašeg upita).
Svrha: odgovor na Vaš upit
Pravna osnova: legitimni interes, mogućnost obrade i davanje pouzdanih odgovora na Vaše individualne upite
Razdoblje pohrane: 12 mjeseci
*Točna podatkovna polja: tekst upita, marka, model vozila, registarska oznaka, prijeđena kilometraža, broj šasije, datum prve registracije, sugovornik u pogonu, način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, tvrtka, ulica, poštanski broj, mjesto, zemlja, telefon, dostupan (od/do), telefaks, e-mail, način kontaktiranja, odabrana usluga (popravak nakon nesreće/popravak/servis), željeni termin (datum/sat), vrsta klijenta (stalni klijent/novi klijent).

Centralno upravljanje podacima o klijentima
Podaci o klijentima na razini grupacije Porsche Holding obrađuju se pomoću jedinstvenog ID broja klijenta (UCID) radi internog vođenja ažuriranih podataka te radi smanjenja protoka podataka i podržavanja IT sigurnosti uz pomoć povezanog procesa pseudonimizacije podataka. Matični podaci o klijentima u tu se svrhu centralo pohranjuju u vlastitoj bazi podataka.
Kategorije podataka: Podaci za kontakt i identifikaciju
Svrha: Osiguranje kvalitete podataka o klijentima
Pravna osnova: Legitimni interes
Razdoblje pohrane: Matični podaci o klijentima brišu se nakon isteka posljednjeg roka za brisanje pojedine obrade podataka u nekom društvu grupacije Porsche Holding.
Prijenos gore spomenutih kategorija podataka društvu Porsche Konstruktionen GmbH & Co OG.

Prijave za posao
Imate mogućnost prijave na aktualne objavljene natječaje za radna mjesta na našoj internetskoj stranici ili upućivanja nam spontanih prijava. U svrhe prijave automatizirano obrađujemo Vaše podatke iz kategorija* (kontaktni & identifikacijski podaci, podaci o osobnim/poslovnim prilikama & značajkama, fotografija kandidata).
Svrha: svrha elektronske obrade podataka kandidata jest odabir prikladne osobe za slobodno radno mjesto (prijava zaposlenika/recruiting)
Pravna osnova: ispunjenje predugovornih radnji na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: Vaši osobni podaci bit će pohranjeni do završetka selekcijskog postupka plus dodatnih 7 mjeseci. Ako ste naznačili da i u slučaju odbijene zamolbe možemo zadržati u evidenciji Vašu dokumentaciju za potrebe drugih radnih mjesta ili ako se niste prijavili za točno određeno radno mjesto, tada će se Vaši osobni podaci čuvati najdulje 7 mjeseci, osim ako nas unutar takvog razdoblja ne obavijestite da možemo zadržati Vaše podatke u evidenciji sljedećih 5 mjeseci.
*Točna podatkovna polja: način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, datum rođenja, telefon, e-mail, nacionalnost, poštanski broj, mjesto, ulica/kućni broj, životopis, fotografija, ostali dokumenti.

Prijave za posao putem drugih komunikacijskih kanala
Ako nam dostavite otvorenu zamolbu za posao ili zamolbu temeljem oglašenog slobodnog radnog mjesta putem drugih komunikacijskih kanala (primjerice portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta), primate na znanje da će se svi osobni podaci koje ste nam dostavili u svojem zahtjevu/zamolbi za posao odnosno kao privitak istome, u svrhu dokazivanja o ispunjenju Vaših radnih i stručnih kvalifikacija, obrađivati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka kako bi proveli selekcijski odabir kandidata ili poduzeli potrebne radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.
Kategorije podatka: identifikacijski podaci, kontakt podaci, podaci o radnom iskustvu te podaci koji se odnose na profesionalne okolnosti. Osobne podatke prikupljamo izravno od Vas kada se prijavite za neku otvorenu ili željenu poziciju unutar Autorad info d.o.o.
U pojedinim slučajevima možemo prikupljati Vaše osobne podatke i od trećih strana, kao što su reference prethodnih poslodavaca.
Pravna osnova: legitimni interes upravljanja ljudskim potencijalima kako bi identificirali i procijenili idealnog kandidata, osigurali naše poslovanje u skladu sa zakonskim zahtjevima, te u svrhe postavljanja i obrane naših pravnih zahtjeva.
Razdoblje pohrane: Vaši osobni podaci bit će pohranjeni do završetka selekcijskog postupka plus dodatnih 7 mjeseci.  Ako ste naznačili da i u slučaju odbijene zamolbe možemo zadržati u evidenciji Vašu dokumentaciju za potrebe drugih radnih mjesta ili ako se niste prijavili za točno određeno radno mjesto, tada će se Vaši osobni podaci čuvati najdulje 7 mjeseci, osim ako nas unutar takvog razdoblja ne obavijestite da možemo zadržati Vaše podatke u evidenciji sljedećih 5 mjeseci.
Primatelji podataka: zaposlenici unutar Autorad info d.o.o. zaduženi za upravljanje ljudskim potencijalima te voditelji organizacijskih jedinica za koje podnosite zamolbu odnosno zahtjev za zaposlenje, a ukoliko ste zamolbu podnijeli putem portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta, i zaposlenici istog izvršitelja

[6.] Obrade podataka za koje je potrebna suglasnost

[6.1.] Suglasnost za obradu osjetljivih podataka sadržanih u prijavi za radno mjesto
Molimo Vas da u dokumentaciji koju ste učitali na Internet i koju ste nam stavili na raspolaganje ne navodite osjetljive podatke kao što su osobni podaci uz rasno i etničko porijeklo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu. Također Vas molimo da nam ne stavljate na raspolaganje nikakve genetske podatke, biometrijske podatke ili podatke o zdravstvenom stanju, odnosno podatke o spolnom životu i seksualnoj orijentaciji pojedinca. Iste podatke ne tražimo i ne obrađujemo, no ako se ipak odlučite staviti na raspolaganje takve osjetljive podatke, iste dostavljate svojevoljno.

[6.2.] Suglasnost za držanje podataka u evidenciji
Ako ste naznačili da Vašu prijavu također i u slučaju negativnog rezultata možemo zadržati u evidenciji za eventualna druga radna mjesta ili ako se niste prijavili za konkretno radno mjesto, tada izjavljujete da ste izričito suglasni s obradom svojih osobnih podataka tijekom razdoblja od 7 mjeseci u svrhu prijave za radno mjesto i regrutiranje.

[7.] Kolačići i Social Plug-ins

Vezano uz obradu osobnih podataka, imate pravo ostvariti sljedeća prava:

[7.1.] Podatke prikupljamo automatski koristeći kolačiće. Kolačić (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje postavke za internet. Tu tehnologiju koriste gotovo sve internetske stranice. Vaš internetski preglednik preuzima tu datoteku prilikom prvog posjeta određenoj internetskoj stranici. Prilikom sljedećeg otvaranja te stranice s istim terminalnim uređajem kolačić i u njemu sadržane informacije šalju se ili internetskoj stranici koja ih je generirala (First Party cookie) ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripada (Third Party cookie). Na taj način internetska stranica prepoznaje da je već posjećena preko tog internetskoj preglednika te u nekim slučajevima prilagođava sadržaj koji se prikazuje.

[7.2.] Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našim stranicama pronaći ćete u našoj Smjernici za kolačiće Smjernica za kolačiće.

[8.] Prava koja Vam pripadaju

Vezano uz obradu osobnih podataka, imate pravo ostvariti sljedeća prava:

[8.1.] Pravo na pristup osobnim podacima
Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri.

[8.2.] Pravo na ispravak
Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu. Ako ste uspostavili korisnički račun, u svakom trenutku možete sami pristupiti svojim osobnim podacima te iste sami ispraviti ili dopuniti. Povrh toga svoj korisnički račun možete u svako doba i zatvoriti.

[8.3.] Pravo na brisanje
Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli.
Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.

[8.4]. Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka
- ako osporavate točnost Vaših podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka,
- ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka,
- ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili
- ako ste na obradu podataka uložili prigovor.

[8.5.] Pravo na prenosivost podataka
Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, ćemo Vam predati na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o Vašem zahtjevu.

[8.6.] Pravo na podnošenje prigovora
Obrađujemo li Vaše podatke radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na obradu podataka ako postoji jači interes za zaštitom Vaših podataka. Prigovor na slanje marketinških reklama možete podnijeti u svako doba bez navođenja razloga.

[8.6.1] Posebno pravo na prigovor protiv obrade podataka
Ako se obrada Vaših podataka provodi za potrebe izravnog marketinga ili profiliranje i pritom se temelji na legitimnom interesu, tada imate pravo u bilo kojem trenutku uputiti prigovor na takvu obradu(-e) podataka koja se provodi radi izravnog marketinga.

[8.7.] Pravo na žalbu
Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava ili sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri Autorad info d.o.o. putem obrasca „Zahtjev za ostvarivanje prava“ odnosno upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu autorad@autoradinfo.hr

Osim direktno nama, možete se obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Download obrasca Zahtjev za ostvarivanje prava

[9.] Izmjena izjave o zaštiti osobnih podataka

[9.1.] Ova izjava o zaštiti osobnih podataka posljednji put je ažurirana dana 05.12.2019.. U slučaju bitnih promjene izjave o zaštiti osobnih podataka, će na naslovnici naše web stranice sljedećih 30 dana stajati obavijest o navedenoj promjeni. Daljnjim korištenjem naše web stranice dajete svoju suglasnost predmetnim promjenama.

 

[10.] Kontaktni podaci voditelja obrade

Autorad info d.o.o.
Miramarski podvožnjak 15, Zagreb

Kontakt podaci - zaštita podataka:
autorad@autoradinfo.hr

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Raduje nas Vaše zanimanje za naše poduzeće. Zaštita Vaše privatnosti posebno nam je važna. U nastavku Vas stoga detaljno obavještavamo o obradi osobnih podataka. Za zaštitu podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorno je društvo Autorad info d.o.o. Društvo Autorad info d.o.o. se kod korištenja i obrade osobnih podataka striktno drži važećih europskih i nacionalnih propisa o zaštiti podataka. Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom opsegu, uz ograničenja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima društvo Autorad info d.o.o..

Ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka Autorad info d.o.o. Vas želi izvijestiti o načinu, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, ispitanici se na temelju ove Izjave o zaštiti osobnih podataka poučavaju o pravima koja im pripadaju.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se samo na činidbe društva Autorad info d.o.o., no ne i na obrade podataka trećih osoba. Molimo provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na internetskim stranicama kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe jer su te internetske stranice izvan naše kontrole i Autorad info d.o.o. ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka. Za obrade podataka društva Autorad info d.o.o. vezano uz internetske stranice i aplikacije odgovarajuće informacije nalaze se na pojedinoj internetskoj stranici ili aplikaciji.

[1.] Sigurnost podataka

[1.1.] Društvo Autorad info d.o.o.  je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima.

[1.2.] Molimo imajte na umu da je za adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih s naše strane, nužno da i Vi sami brinete o sigurnoj pohrani predanih Vam ili priopćenih korisničkih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.

[2.] Korištenje internetskih stranica od strane maloljetnika

[2.1.] Upozoravamo da sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo osobe koje su navršile 16. godinu života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez odgovarajuće privole roditelja/skrbnika. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo te podatke takvih osoba izbrisati.

[3.] Partneri

Društvo Autorad info d.o.o.  ne provodi sve obrade osobnih podataka samo, već za to koristi pomoć profesionalnih partnera:

 • društva Porsche Croatia d.o.o.sa sjedištem u Zagrebu,
 • društva Porsche Informatik GmbH sa sjedištem u Salzburg,
 • društva Porsche Leasing d.o.o.sa sjedištem u Zagrebu,
 • društva MIT Software d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu,
 • društva Vivid Planet Software GmbH sa sjedištem u Henndorf am Wallersee,
 • društva Kantar Live GmbH sa sjedištem u Münchenu,
 • društva Prizma CPI d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu,
 • društva Meganet d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu,
 • društva Audatex Southeast Europe EOOD odnosno društva Mobile Ekspert d.o.o. kao zastupnika Audatexa
 • društva Allianz Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu
 • društva T-Rex d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu

a koja djeluju po nalogu društva Autorad info d.o.o..

Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi  u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju trećim osobama.

Osim toga, ni društvo  Autorad info d.o.o. Vaše podatke neće prosljeđivati trećim osobama - kao što su izdavači imenika i agencije za izravni marketing.

[4.] Obrade podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole:

Detaljnije informacije o obradama podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole nalaze se u sljedećem dijelu.

Ponuda novih vozila/rabljenih vozila uključujući dodatnu opremu

 • Izrada personalizirane ponude za novo vozilu, po potrebni uključujući dodatnu opremu.
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci
 • Svrha: izrada ponude za kupce
 • Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca
 • Razdoblje pohrane: 1 godina
 • Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka i podataka o vozilu u preko Porsche Informatik GmbH uvozniku Porsche Croatia d.o.o. 

Ispitivanje zadovoljstva kupaca uslugom prodaje rabljenih vozila

 • Prikupljanje, obrada i prosljeđivanje podataka kupaca novih vozila za potrebe ispitivanja zadovoljstva kupaca uslugom prodaje novih vozila
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
 • Svrha: Ispitivanje zadovoljstva kupaca
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Razdoblje pohrane: 45 dana
 • Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka i podataka o vozilu preko,Porsche Croatia d.o.o., DWA i Prizma CPI d.o.o.

Ispitivanje zadovoljstva kupaca uslugom mobilnog jamstva

 • Prikupljanje, obrada i prosljeđivanje podataka kupaca novih vozila za potrebe ispitivanja zadovoljstva kupaca uslugom mobilnog jamstva
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
 • Svrha: Ispitivanje zadovoljstva kupaca
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Razdoblje pohrane: 30 dana
 • Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka i podataka o vozilu preko ORYX Asistencija d.o.o na Prizma CPI d.o.o.

Istraživanje tržišta

 • Prikupljanje, obrada i prosljeđivanje podataka kupaca za potrebe istraživanja tržišta u vidu unapređenja usluga i prodaje
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
 • Svrha: istraživanje tržišta
 • Pravna osnova: privola
 • Razdoblje pohrane: 10 godina
 • Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka i podataka o vozilu u Porsche Croatia d.o.o.

[4.2.] Vezano uz kupnju ili prodaju rabljenog vozila

Kupnja rabljenog vozila uključujući dodatnu oprema

 • Provedba kupnje rabljenog vozila kupca od strane trgovca, uključujući dodatnu opremu
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci, bonitetni i bankovni podaci
 • Svrha: prodaja rabljenog vozila kupcu
 • Pravna osnova: ugovor
 • Razdoblje pohrane: 7 godina

Otkup rabljenog vozila od kupca

 • Provedba otkupa rabljenog vozila od kupca
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci, bonitetni i bankovni podaci
 • Svrha: otkup rabljenog vozila
 • Pravna osnova: ugovor
 • Razdoblje pohrane: 7 godina

Procjena rabljenog vozila

 • Provedba procjene rabljenog vozila od strane auto-kuće
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci
 • Svrha: procjena rabljenog vozila
 • Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca
 • Razdoblje pohrane: 3 godine
 • Podaci o vozilu se u slučaju povrata Porsche Leasing  prenose društvu Autorad info d.o.o.  Po potrebi se podaci o vozilu prenose i društvu Porsche Croatia d.o.o. radi prekogranične trgovine vozilima.

Utvrđivanje i provjera identiteta kupca

 • Utvrđivanje i provjera identiteta kupca fizičke osobe
 • Osobni identifikacijski podaci kupca
 • Svrha: prevencija prijevare i zlouporabe osobnih podataka
 • Pravna osnova: ugovor
 • Razdoblje pohrane: 5 godina

[4.3.] Vezano uz servis, rezervne dijelove i dodatnu opremu

Izvršavanje naloga u servisu i širenje opsega popravaka

 • Izvršavanje naloga u servisu i širenje opsega popravaka uključujući obavještavanje o završetku popravaka 
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci
 • Svrha: izvršavanje naloga u servisu i širenja opsega popravaka
 • Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca; legitimni interes u slučaju proširenja naloga i dokumentacije popravka
 • Razdoblje pohrane: 11 godina
 • Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka na društvo Hrvatski Telekom d.d. za slanje SMS poruka o popravku i izvršenim radovima. Prijenos podataka o vozilu za sva potraživanja na temelju jamstva društvu Porsche Croatia d.o.o..

Prodaja rezervnih dijelova i dodatne opreme

 • Kupnja rezervnih dijelova i dodatne opreme
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci
 • Svrha: prodaja rezervnih dijelova i dodatne opreme
 • Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca
 • Razdoblje pohrane: 11 godina

Pojašnjenje računa radi transparentnosti plaćanja

 • Pojašnjenje pojedinačnih stavki računa
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci
 • Svrha: pojašnjenja po izboru dopunjuju račun i stavljaju se na raspolaganje kupcu
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Razdoblje pohrane: nema pohrane

Najam zamjenskog vozila u servisu

 • Najam zamjenskog vozila u servisu kupcima od strane servisnog partnera
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci
 • Svrha: osiguravanje zamjenske mobilnosti tijekom popravaka vozila
 • Pravna osnova: ugovor o najmu zamjenskog vozila
 • Razdoblje pohrane: 7 godina

Dokumentiranje rezervnih dijelova relevantnih za sigurnost

 • Dokumentiranje narudžbe rezervnih dijelova relevantnih za sigurnost (npr. zamjenski ključ) kao dokaz na zahtjev policije
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu 
 • Svrha: dokumentiranje rezervnih dijelova relevantnih za sigurnost
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Razdoblje pohrane: 7 godina
 • Prijenos gore navedenih podataka za dokumentaciju društvu Porsche Croatia d.o.o. i Porsche Konstruktionen GmbH & Co KG (TVZ).

Jamstvo za gume

 • Obrada zahtjeva za jamstvo za gume, aktivacija jamstva, odobravanje zahtjeva za odštetu
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu 
 • Svrha: dokumentiranje procesa realizacije jamstva za gume
 • Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca
 • Razdoblje pohrane: 3 godine
 • Prijenos gore navedenih podataka za dokumentaciju društvu Porsche Croatia d.o.o.

Podrška za zamjensko vozilo

 • Obrada zahtjeva za podršku za zamjensko vozilo
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu 
 • Svrha: podrška za ustupanje zamjenskog vozila kupcu u slučaju neisporuke dijela
 • Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca
 • Razdoblje pohrane: 1 godina

Prijenos gore navedenih podataka za dokumentaciju društvu Porsche Croatia d.o.o. i Porsche Konstruktionen GmbH & Co KG (TVZ).

[4.4.] Vezano uz jamstvo i mjerama za poboljšanje kvalitete

Mobilno jamstvo

 • Izvršavanje mobilnog jamstva za pružanje pomoći u slučaju kvarova vozila
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
 • Svrha: izvršavanje mobilnog jamstva / pomoć u slučaju kvara
 • Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca 
 • Razdoblje pohrane: 10 godina
 • Evidentiranje podataka vezanih uz mobilno jamstvo u društvu ORYX Asistencija d.o.o.

Informacije o mjerama za poboljšanje kvalitete (servisne mjere s aktivnim obavještavanjem kupca)

 • Informiranje kupca o mjerama za vozilo po preporuci proizvođača
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
 • Svrha: mjere poboljšanja kvalitete
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Razdoblje pohrane: 30 dana
 • Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka, kao i podataka o vozilu društvu Porsche Croatia d.o.o. i T-Rex

Informacije o mjerama za osiguranje sigurnosti vozila (pozivne servisne akcije)

 • Informiranje kupca o mjerama za osiguranje sigurnosti vozila po preporuci proizvođača
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
 • Svrha: prijenos podataka za provedbu mjerama za osiguranje sigurnosti vozila
 • Pravna osnova: ispunjenje zakonske obveze
 • Razdoblje pohrane: 30 dana
 • Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka kao i podataka o vozilu društvu Porsche Croatia d.o.o. i T-Rex

Osiguranje - procjena štete/nalaz vještaka

 • Izrada stručnog nalaza vještaka odnosno procjenu štete (predračun troškova)
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci
 • Svrha: prijava osiguranog slučaja kod štetnog događaja
 • Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca
 • Razdoblje pohrane: 7 godina
 • Prijenos podataka o vozilu društvu Audatex Southeast Europe EOOD odnosno društvu Mobile Ekspert d.o.o. kao zastupniku Audatexa

Jamstvo: provedba i dokazivanje važenja jamstva

 • Provedba i dokazivanje važenja jamstva pri proizvođaču
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
 • Svrha: rješavanje slučajeva jamstva
 • Pravna osnova: ugovor, ili predugovorne radnje na zahtjev kupca 
 • Razdoblje pohrane: 8 godina
 • Prijenos podataka o vozilu ovisno o marki našim proizvođačima Volkswagen AG, Porsche AG, Audi AG, Seat S.A. i Skoda Auto a.s. U slučaju produženog jamstva jednako se tako provodi automatizirani prijenos društvu Allianz Zagreb d.d.

Ispitivanje zadovoljstva kupaca uslugom servisa

 • Prikupljanje, obrada i prosljeđivanje podataka kupaca novih vozila za potrebe ispitivanja zadovoljstva kupaca uslugom servisa
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
 • Svrha: Ispitivanje zadovoljstva kupaca
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Razdoblje pohrane: 45 dana
 • Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka i podataka o vozilu preko Porsche Informatik GmbH, Porsche Croatia d.o.o., MIT Software d.o.o. na Prizma CPI d.o.o. i Kantar Live GmbH

[4.5.] Vezano uz interne postupke

Rješavanje zahtjeva kupaca i kulanci

 • Izrada, interno/eksterno prosljeđivanje (obrada) i dokumentiranje zahtjeva kupaca svih komunikacijskih kanala.
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci
 • Svrha: rješavanja zahtjeva kupaca
 • Pravna osnova: izvršenje ugovorne obveze
 • Razdoblje pohrane: 10 godina
 • Za sveobuhvatnu podršku kupcu podaci se prenose preko MIT Software d.o.o. uvozniku Porsche Croatia d.o.o.

Fiskalizacija

 • Fiskalizacija izlaznih računa trgovaca/servisnih partnera
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o bonitetu i bankovni podaci
 • Svrha: Izvršenje zakonske obveze fiskalizacije računa
 • Pravna osnova: izvršenje zakonske obveze
 • Razdoblje pohrane: 11 godina
 • Za potrebe fiskalizacije računa i sveobuhvatnu tehničku podršku u fiskalnoj obradi računa podaci se prenose preko Porsche Informatik GmbH, društva Raverus d.o.o i Porsche Croatia d.o.o. poreznoj upravi

GDPR HQ Manager

 • Sustav upravljanja privolama, evidencija aktivnosti obrade, evidencija zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika
 • Kontaktni i identifikacijski podaci
 • Svrha: Dokazivanje pouzdanosti prema Općoj uredbi za zaštitu podataka
 • Pravna osnova: izvršenje zakonske obveze
 • Razdoblje pohrane: trajno
 • Prijenos podataka preko Porsche Informatik GmbH, Porsche Croatia d.o.o. i Raverus d.o.o.

Opomena

 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, bankovni i bonitetni podaci
 • Svrha: opomena
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Razdoblje pohrane: 7 godina
 • Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka agencijama za naplatu potraživanja odnosno odvjetnicima.

Interno izvršavanje financijskih transakcija i poslova osiguranja

 • Pružanje podataka leasing i osiguravajućim društvima tijekom izvršavanja financijskih transakcija i poslova osiguranja.
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci
 • Svrha: interno izvršavanje financijskih transakcija i poslova osiguranja
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Razdoblje pohrane: 11 godina
 • Automatiziran prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka, podataka o vozilu i ugovornih podataka leasing i osiguravajućim društvima

Interne provjere & revizije

 • Pružanje osobnih podataka za revizijske provjere odnosno redovne revizije uvoznika
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu, ugovorni podaci, bonitetni i bankovni podaci
 • Svrha: interne provjere & revizije
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Razdoblje pohrane: 7 godina
 • Pružanje gore navedenih podataka u svrhe revizije društvu AUTORAD INFO d.o.o. i za svrhe audita društvu Porsche Croatia d.o.o. i Volkswagen AG

Prijave za posao putem drugih komunikacijskih kanala

 • Ako nam dostavite otvorenu zamolbu za posao ili zamolbu temeljem oglašenog slobodnog radnog mjesta putem drugih komunikacijskih kanala (primjerice portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta), primate na znanje da će se svi osobni podaci koje ste nam dostavili u svojem zahtjevu/zamolbi za posao odnosno kao privitak istome, u svrhu dokazivanja o ispunjenju Vaših radnih i stručnih kvalifikacija, obrađivati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka kako bi proveli selekcijski odabir kandidata ili poduzeli potrebne radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.
 • Kategorije podatka: identifikacijski podaci, kontakt podaci, podaci o radnom iskustvu te podaci koji se odnose na profesionalne okolnosti. Osobne podatke prikupljamo izravno od Vas kada se prijavite za neku otvorenu ili željenu poziciju unutar Autorad info d.o.o.
 • U pojedinim slučajevima možemo prikupljati Vaše osobne podatke i od trećih strana, kao što su reference prethodnih poslodavaca.
 • Pravna osnova: legitimni interes upravljanja ljudskim potencijalima kako bi identificirali i procijenili idealnog kandidata, osigurali naše poslovanje u skladu sa zakonskim zahtjevima, te u svrhe postavljanja i obrane naših pravnih zahtjeva.
 • Razdoblje pohrane: Vaši osobni podaci bit će pohranjeni do završetka selekcijskog postupka plus dodatnih 7 mjeseci. Ako ste naznačili da i u slučaju odbijene zamolbe možemo zadržati u evidenciji Vašu dokumentaciju za potrebe drugih radnih mjesta ili ako se niste prijavili za točno određeno radno mjesto, tada će se Vaši osobni podaci čuvati najdulje 7 mjeseci osim ako nas unutar takvog razdoblja ne obavijestite da možemo zadržati Vaše podatke u evidenciji sljedećih  5 mjeseci.
 • Primatelji podataka: zaposlenici unutar Autorad info d.o.o. zaduženi za upravljanje ljudskim potencijalima te voditelji organizacijskih jedinica za koje podnosite zamolbu odnosno zahtjev za zaposlenje, a ukoliko ste zamolbu podnijeli putem portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta, i zaposlenici istog izvršitelja 

Video nadzor

 • Video nadzor prostorija i vanjske površine objekta u svrhu zaštite osoba i imovine
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu  
 • Svrha: video nadzor
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Razdoblje pohrane: 1 mjesec
 • Navedene usluge održavamo sami.

Pozivanje, fotografiranje i snimanje evenata i sličnih događanja

 • Pozivanje, fotografiranje i snimanje događanja
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, fotografije, video zapisi (snimke)
 • Svrha: informativne, promotivne, marketinške svrhe
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Razdoblje pohrane: trajno u svrhu dokumentiranja (povijesnih) događanja društva.

Call centar

 • Komunikacija s kupcima, izgradnja kvalitetnog odnosa s kupcima
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, IT korisnički podaci, podaci o privatnim i poslovnim odnosima i obilježjima, fotografije, podaci o vozilu
 • Svrha: odgovaranje na dolazne telefonske upite kupaca  te informiranje o proizvodima i uslugama
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Razdoblje pohrane: 1 godina
 • Navedene usluge pruža društvo Moderne komunikacije d.o.o., društvo Rentamanagement d.o.o.

[5.] Obrade podataka koje podliježu obvezi davanja privole

Autorad info d.o.o. obrađuje navedene osobne podatke u sljedeće svrhe:

Informiranja o proizvodima, uslugama i događanjima

 • Uvjetovano Vašom suglasnosti informiramo Vas putem komunikacijskih kanala koje izaberete (telefon, poruka na mobilni telefon, e-mail, pošta) o novostima vezanim uz naše proizvode i usluge i pozivamo Vas na događanja/evente naše auto-kuće. Vaša privola vrijedi uvijek samo za grupu kojoj pripada pojedini trgovac.
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
 • Svrha: isporuka informacija o proizvodima, uslugama i događajima
 • Pravna osnova: privola
 • Razdoblje pohrane: do izvršene isporuke ili do povlačenja privole unutar razdoblja obrade podataka.
 • Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka te podataka o vozilu društvu Porsche Croatia d.o.o, društvu Prizma CPI d.o.o., društvu Hrvatski Telekom d.d., društvu Meganet d.o.o. i društvu T-Rex d.o.o.

Podsjetnik na važne termine u servisnoj radionici

 • Uvjetovano Vašom suglasnosti podsjećamo Vas individualno putem komunikacijskih kanala koje izaberete (telefon, poruka na mob.telefon, e-mail, pošta) na Vaše preporučene termine u servisnoj radionici
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, podaci o vozilu
 • Svrha: informiranje kupca o predstojećem isteku jamstva, mobilnog jamstva i posebnim pogodnostima servisa
 • Pravna osnova: privola
 • Razdoblje pohrane: do izvršene isporuke ili do povlačenja privole unutar razdoblja obrade podataka.
 • Prijenos kontaktnih i identifikacijskih podataka te podataka o vozilu društvu Porsche Croatia d.o.o. i društvu Prizma CPI d.o.o.

 [5.1] Suglasnost za obradu osjetljivih podataka sadržanih u prijavi za radno mjesto

Molimo Vas da u dokumentaciji koju ste učitali na Internet i koju ste nam stavili na raspolaganje ne navodite osjetljive podatke kao što su osobni podaci uz rasno i etničko porijeklo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu. Također Vas molimo da nam ne stavljate na raspolaganje nikakve genetske podatke, biometrijske podatke ili podatke o zdravstvenom stanju, odnosno podatke o spolnom životu i seksualnoj orijentaciji pojedinca. Iste podatke ne tražimo i ne obrađujemo, no ako se ipak odlučite staviti na raspolaganje takve osjetljive podatke, iste dostavljate svojevoljno.

[5.2] Suglasnost za držanje podataka u evidenciji

Ako ste naznačili da Vašu prijavu također i u slučaju negativnog rezultata možemo zadržati u evidenciji za eventualna druga radna mjesta ili ako se niste prijavili za konkretno radno mjesto, tada izjavljujete da ste izričito suglasni s obradom svojih osobnih podataka tijekom razdoblja od 7 mjeseci u svrhu prijave za radno mjesto i regrutiranje.

[6.] Prava koja Vam pripadaju

Vezano uz obradu osobnih podataka, imate pravo ostvariti sljedeća prava:

[6.1.] Pravo na pristup osobnim podacima

Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri.

[6.2.] Pravo na ispravak

Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu. Ako ste uspostavili korisnički račun, u svakom trenutku možete sami pristupiti svojim osobnim podacima te iste sami ispraviti ili dopuniti. Povrh toga svoj korisnički račun možete u svako doba i zatvoriti.

[6.3.] Pravo na brisanje

Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli. Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.

[6.4.] Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka
- ako osporavate točnost Vaših podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka,
- ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka,
- ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili
- ako ste na obradu podataka uložili prigovor.

[6.5.] Pravo na prenosivost podataka

Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, ćemo Vam predati na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o Vašem zahtjevu.

[6.6.] Pravo na podnošenje prigovora

Obrađujemo li Vaše podatke radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na obradu podataka ako postoji jači interes za zaštitom Vaših podataka. Prigovor na slanje marketinških materijala možete podnijeti u svako doba bez navođenja razloga.

[6.7.] Pravo na žalbu

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava ili sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri Autorad info d.o.o., putem obrasca „Zahtjev za ostvarivanje prava“ odnosno upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu autorad@autoradinfo.hr

Osim direktno nama, možete se obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Download obrasca Zahtjev za ostvarivanje prava

[7.] Promjene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka posljednji put je ažurirana dana 05.12.2019. U slučaju bitnih promjene izjave o zaštiti osobnih podataka, će na naslovnici naše web stranice sljedećih 30 dana stajati obavijest o navedenoj promjeni. Daljnjim korištenjem naše web stranice dajete svoju suglasnost predmetnim promjenama.

[8.] Kontaktni podaci voditelja obrade

Autorad info d.o.o.
Zagreb, Miramarski podvožnjak 15
autorad@autoradinfo.hr

Osoba odgovorna za zaštitu podataka:
uprava@autoradinfo.hr

Prijava Na newsletter

Sa našim newsletterom redovito ćete primati informacije o nama ka i izbor ekskluzivne ponude vozila!

Upisani podaci ne vrijede. Molimo pokušajte ponovo.

Molimo odaberite oslovljavanje

Nažalost, došlo je do problema kod prijave na newsletter. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

checkbox_default

Mnogo hvala

Upravo ste se prijavili na naš newsletter

Uskoro ćete od nas primiti e-mail sa poveznicom potvrde. Molimo potvrdite prijavu otvaranjem poveznice.